Wichard Algra
Debora van der Boon
Jonathan Comello
Berber Kooy
Ids Lenes
Erben Schevel
Nienke Schevel
Senna van Vaals

Trainers:

Tjitte Kooy
Douwe David van der Boon

Leider:

Douwe David van der Boon