Annelies van der WalVoorzitter
0511-431721
Hinke VeenstraSecretaris
secretariaat@sv-suwald.nl
06 15354602
Henk van der HeideWedstrijdsecretaris
06-23887490
Klaas RosierPenningmeester
0511-842065
Ale Wytze MulderTerreinbeheer - Kleding - Materialen
0511-432495
Klaas van der HeideJeugdzaken
06 12815260
Roelof KlijnstraVolleybal
06-23073201
Wybren Sjoerd HoekstraCoördinator vrijwilligers
0511 – 464583
Petra SpijkstraAlgemeen bestuurslid
0652123954

Consul Terrein :

Gerrit Hofman Suwâld
0511 – 432376

Activiteiencommissie

Jildau van den Adel
Ciska Buikema
Marjan Lieuwes
Nienke Venema