Het bestuur van Sportvereniging Suawoude nodigt alle leden van harte uit voor de:

 

Ledenvergadering

 

Vrijdag 22 november 2019

Aanvang 20.00 uur

In dorpshuis de Suderfinne

 AGENDA

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Jaarverslag seizoen 2018-2019
 4. Verslag kascommissie (Stefan Stoop en Jelte Bosma)

Aftredend: Stefan Stoop

 1. Financieel jaarverslag 2018-2019
 2. Begroting seizoen 2019-2020

 

PAUZE

 

 1. Bestuurswisselingen

Aftredend: Henk v.d. Heide en Hinke Veenstra

Aantredend: Jelte Bosma

Wijziging functie: Petra Spijkstra wordt secretaris

 1. Mededelingen van het bestuur
  1. Voortgang uitbreiding complex
  2. AVG
  3. Oud papier 4 januari
  4. Zaaltoernooi jeugd 11 januari
  5. Voortgang senioren
  6. Sponsoren
 2. Verloting diner bon onder leden club van honderd
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

 

 

De notulen van de vorige vergadering kunt u vanaf 19:30 uur inzien. Deze worden tevens een week voor de vergadering digitaal verzonden.

Het bestuur